Hvad kan vi?

Eventservice

Udlejning af forskelligt udstyr og materiel til traktortræk og tractorpulling stævner.
Udstyr som kan forbedre afviklingen og gøre arrangementerne bedre og mere attraktive over for deres deltagere og ikke mindst publikum. Og dermed forbedre deres indtjening på lang sigt.

Stævnearrangør eller stævneleder.

Et tilbud til arrangører af traktortræk og tractorpulling stævner, med ny inspiration, forbedring, planlægning, opreklamering og afvikling af deres arrangementer.

Fordi der ligger et stort uudnyttet potentiale i mange stævner, med hensyn til afvikling og større indtjening. Jeg kan med forholdsvis små midler være med til at udnytte dette potentiale. Inspiration og hjælp til at arrangere traktortræk og tractorpulling stævner.
Erfaringen fra afviklingen af små som store stævner, kan give en hvilken som helst stævnearrangør, en masse inspiration og hjælp til forbedring af et stævne.
Forbedre kvaliteten og afviklingen af et stævne.

Stævnespeaker.

Jeg holder publikum ajour om afvikling, resultater, teknik, regler og en kvik bemærkning. Og hvis det så er i samarbejde med en DJ, så er publikum sikret et godt udgangspunkt for en god og underholdende oplevelse.

Foreningsservice

Et tilbud til alle mindre frivillige foreninger, om at kunne hjælpe dem hvis de er kørt fast i de gamle rutiner og måske trænger til at få deres bestyrelses rutiner og vedtægter opdateret.

Fordi du har erkendt, at der er gået for meget "vi plejer" i det daglige foreningsarbejde. Og hvis bestyrelsen fortsat skal kunne fortsætte sit virke, er det vigtigt at deres forening er attraktiv, for medlemmerne. Og dermed nogen der også i fremtiden vil engagere sig i foreningens bestyrelse.
Jeg kan levere inspiration og hjælp til en bedre struktur i det daglige foreningsarbejde.

Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er den tid i foreningsåret hvor det hele starter på ny og muligheden for at komme godt i gang er vigtig.
Jeg kan hjælpe med en grundig forberedelse og afvikling af generalforsamlingen.
Trænger vedtægterne til en opdatering eller tilpasning til de faktiske forhold i foreningen? Så er det også her det skal med.
Styr på paragrafferne med hensyn til indvarsling og dagsorden og derefter være dirigent under generalforsamlingen og få den afviklet i god ro og orden.
Et øget engagement i foreningens folkevalgte bestyrelse. Både for nyvalgte og de "gamle".